< Näytä kaikki ehdokkaat
63

Ehdokas: Tiina Ollikainen

Olen Tiina Ollikainen 42 v sosionomi (AMK) ja lastensuojelun perhehoitaja. Perheeseeni kuuluu aviomies ja 4 kouluikäistä lasta/nuorta. Olen toiminut 20 vuotta lastensuojelun eri tehtävissä ja 10 vuotta vapaaehtoistyössä Lahden Pelastakaa Lapset ry:ssä. Olen Liike Nyt Lahti perustajajäsen ja varapuheenjohtaja. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmia esiintyy Lahdessa 2-3 kertaa enemmän vertailtaessa Suomen parhaiten sijoittuneisiin kuntiin. Perusopetuksessa tukea tarvitsevia lapsia/nuoria on keskivertaista enemmän juuri Päijät-Hämeen alueella. Lukiokoulutuksen keskeyttäneitä (2017-2020) Lahdessa Suomen kaikista kaupungeista eniten! Lahden elinvoimaisuutta ja työllisyyttä tulee tukea panostuksilla koulutukseen, nuorten työllistymiseen, pk-yritysten toimintaedellytyksiin ja kaupungin urheilu- ja liikuntaolosuhteisiin. Lapset/nuoret tarvitsevat riittävän varhain apua oppimiseen sekä mielenterveys- ja päihdeongelmiin, jotta syrjäytymisen kierre saadaan katkaistua. Nuorten hyvinvointia ja työllistymistä täytyy tukea.

Koulutus on kunnan tärkein tehtävä ja nuorten hyvinvointi menestyksen mittari!

Teemat

Perusopetus 40 %
Lasten/nuorten mielenterveyspalvelut 40 %
Pk-yrittäjyys 20 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat