fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
479

Ehdokas: Timo Markkula

Olen keskusteluun, tekemiseen ja tekniikkaan luottava, helposti lähestyttävä Uudenmaan kehittäjä ja arkesi ymmärtäjä.

Koen nyt ajan oikeaksi lähteä omalla laajalla osaamisellani mukaan vaikuttamaan päätöksentekoon sitoutumatta puoluepolitiikkaan ja toisaalta avata kanavaa juuri Sinulle tulla kuulluksi muutenkin kuin vaaliaikana – päätöksenteon on muututtava tukemaan yksilön viestiä ja poliittisten etupiirien aikakauden on oltava nyt ohi. Haluan olla rakentamassa turvallista Uudenmaan aluetta ja Suomea, jossa hyvinvointia riittää kaikille oikeutetuille ryhmille. Perustana ovat kannustavien työtehtävien riittävyys, yrityksiemme kilpailukyky investointien kautta ja kaiken liikkumisen kokonaishinnan laskeminen. Arki ja eläminen ei saa enää kallistua. Tähän kaikkeen päästään luottamuksella ja yhteistyöllä, joka muodostuu keskustelemalla, ymmärryksellä ja käyttämällä voimavarat tehokkaasti. Puhdas ja turvallinen luonto ei ole politiikkaa, vaan meidän kaikkien elämänlaatua. Ihmisiä ei tule saattaa vaikeuksiin nopealla aikataululla tehtävin pakottavin lakimuutoksin kuten nyt on käymässä ilmastopolitiikan tuomana. Perheenisänä ja työni kautta kohtaan ihmisten arjen, joten osaan olla läsnä myös Sinun asioissasi.

Osallistaminen - liikkuminen – koulutus - kannustaminen Keskustelu ja ihmisten parviälyn hyödyntäminen tuottaa ratkaisuja, jotka ovat sekä mahdollisia että hyvin ideoituja – toisin sanoen, nyt ihmisiä kuunnellaan ja pohditaan yhdessä keinoja yhteiskuntamme parhaaksi – tämä on ydinasia miksi olen mukana Liike Nyt:n toiminnassa. Liikkumisen ja energian hinta on nyt kokonaisuudessaan aivan liian korkealla, jotta työssäkäyminen olisi mielekästä kaikille ryhmille eri työmatkoilta ja eri välinein. Kallis liikkuminen leikkaa merkittävästi alueellista kulutuskysyntää ja yksilöiden elintasoa. Suomi myös sähköistyy kiihtyvällä tahdilla – omaehtoisen sähköntuotannon hedelmät tulisi saada omaan käyttöön missä tahansa käyttöpisteellä marginaalisella siirtomaksulla. Valtio on siirtänyt vaivihkaa liikkumisen kuluja epäsuoriin kustannuksiin kuten liikenneväylien kunnossapidon heikentymisen kautta – tähän muutosta. Joukkoliikennettä tulee kehittää voimakkaasti ja yksityisille on korvattava täysimääräisesti mm. maanluovutukset. On huomioitava, että muukin kumipyöräliikenne vihertyy samalla kun raide- ja joukkoliikennettä kehitetään. Katson huolestuneena Suomen tulevaisuuteen, sillä lasten ja nuorten koulutus on saanut kokea kovia leikkauksia – tämä vaikuttaa jo nyt epämielekkäänä tilana myös opetuspuolella ja todellinen vaikutus nähdään jo nyt koulunsa päättäneiden tilastoissa. Tuntikiintiöitä on lisättävä ammatillisessa koulutuksessa, sillä tilat ovat vajaakäytöllä, opiskelijat vailla ohjausta ja opettajat vailla toimivaa työympäristöä. Keskiasteelta tulee saada ulos osaavia ja työelämään motivoituneita nuoria. Tässäkin pätee Liike Nyt:n ajatus – kuunnellaan asiakasta – kuuntelen nuoria ja heidän ohjaajiaan. Verotusta tulee muuttaa kasvua tukevaksi siten, että yksityistaloudessa esimerkiksi eläkemaksujen sijoittamista ilman eläkevakuutusyhtiöitä helpotetaan entisestään ja yritysmaailmassa tuloverojen ajallista siirtoa voidaan tehdä maksimaalisesti suoraan taloutta kiihdyttäviin investointeihin eikä Viron-malliin, jossa yritys voi toimia pankkina ilman aikarajaa tai Suomen nykymallissa, jossa iso osa tuloksesta verotetaan pois takaamasta kasvua ja jatkuvuutta työpaikoille.

Kasvun kautta kohti parempaa arkea ja turvallista hyvinvointi-Suomea yhdessä suunnitellen!

Ajattelen kokonaisuuksia ja positiivisen lähtökohdan kautta – asioilla on monia puolia, jotka on otettava huomioon ja haittavaikutuksia on minimoitava ja hyville asioille on annettava tukea. Sähkömarkkinoita ohjaavat lait ovat otettava uuteen tarkasteluun - etenkin siirtomaksumalli tulee ottaa uudelleen käsittelyyn. Uuden lain tulee mahdollistaa oman pientuotantoenergian käyttö missä tahansa Suomen alueella minimisiirtokustannuksin. Tässä piilee myös osaratkaisu lähitulevaisuuden piensähkön tuotannon käyttöön sekä kasvuun ja nämä asiat lisäävät halua toimia pitkäjänteisesti luontoa säästäen. Samalla voidaan ottaa askel työmatkaliikenteen hinnan laskemiseen, sillä sen hinta on nyt kipurajoilla monen perheen piirissä. Nopein korjaus saataisiin työmatkojen verovähennysoikeutta nostamalla. Nuoria tulee opastaa työmaailman käytäntöihin ja tarpeisiin myös mentoroinnilla – samaa mentorointitukea tulee tarjota yrittäjiksi aikoville, jotta kynnys madaltuu. Hyvin informoidut ihmiset ovat loistavia työntekijöitä ja toisaalta ymmärtävät mitä yrittäminen todellisuudessa on. Mentorointi voidaan toteuttaa ryhmissä ja täten yksilöt saavat myös vertaistukea. Tähän ei tarvita konsultteja vaan kokeneita yrittäjiä ja eri tehtävien ammattilaisia. Kannustaminen tarkoittaa sekä yksilön tukemista ja opastamista, mutta kannustaminen on myös elämisen ja yrittämisen ympäristön parantamista. Norminpurkutalkoita on jatkettava ja kuluastetta on laskettava samalla kun elinkeinoelämälle annetaan mahdollisuuksia työllistää. On saatava laki, joka mahdollistaa työpaikkatonttien kaavoittamisen helpottamisen – tai rakentamisen poikkeusluvalla ja samalla tonttien hintoja on laskettava radikaalisti. Työpaikkatontit tulee piirtää aivan julkisen liikenteen solmukohtiin tai niiden varsille – nykyistä infrastruktuuria on hyväksikäytettävä maksimaalisesti. Maanomistajille on suoritettava käypä korvaus uhrauksesta Suomen hyvälle tulevaisuudelle.

Haluan olla haastettavana keskusteluun – kerro mielipiteesi perustellusti, niin pääsemme yhdessä edistämään hyvinvointia. Jo monia vuosia sitten oivalsin, että luonto ja metsittäminen on avain parempaan ilmastoon ja ilmaan – samalla aloitin kunnianhimoisen DNA-pankin tekemisen suomalaisista tammista tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Kaikki tarvitsevat jatkuvuutta ja ympäristöä, jossa toimia – siksi puutun herkästi selviin väärinkäytöksiin. Vaikka tunnunkin ehkä perus-insinööriltä, mutta nykyään he ovatkin halukkaita hoitamaan kotia ja perhettä. Samalla perus-insinöörit tykkäävät laittaa ruokaa ja olla hyvinkin puolivallattomia – koska se on elämän suolaa parhaimmillaan.

Teemat

Liikkuminen ja energiapolitiikka sekä päätöksentekomekanismi 50 %
Koulutus, verotus ja hyvinvointi 35 %
Luonto ja ympäristö 15 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.