< Näytä kaikki ehdokkaat
118

Ehdokas: Timo Päivinen

Olen 64-vuotias eläkkeellä oleva rajaupseeri. Yrittäjyyttä on tuettava riittävästi luomalla niille hyvät toimintaedellytykset kaavoituksella ja muilla toimintaedellytyksillä mm. hyvillä valokuituyhteyksillä. Kaupungin on myös rohkaistava ja tuettava nuoria ja työttömiä enemmän yrittäjyyteen. Mielestäni kunnan tulee luoda asukkaille mahdollisimman hyvät ja monipuoliset liikuntapaikat sekä harrastusmahdollisuudet unohtamatta kulttuuria. Liikunta- ja kulttuuriharrastuksilla ennaltaehkäistään erilaisia terveyshuolia. Kiteen maineikas sotahistoria pitää hyödyntää enemmän matkailussa. Kolmannen sektorin vapaaehtoistyötä on arvostettava ja tuettava jatkossakin. Nuoriso ja lapset on huomioitava kaikessa päätöksenteossa syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Ikäihmisille tulee järjestää kotipaikkakunnallaan hyvät hoiva- ja asumispalvelut elämän lopputaipaleelle.

Katse eteen - Päin - Mars!

Teemat

Elinkeinopolitiikka, lisää työpaikkoja. 50 %
Osallisuuspolitiikka, kolmas sektori enemmän mukaan kunnan palvelujenkehittämiseen. 20 %
Houkuttelevuus, monipuoliset harrastus- ja liikuntapaikat + kulttuuri. 30 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat