fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
149

Ehdokas: Tommi Nurminen

Katso ehdokkaan esittelyvideo alta:

Olen Tommi Nurminen, 43-vuotias neljän lapsen isä, naimisissa yrittäjävaimon kanssa, työtä pelkäämätön hevosmies ja joka alan moniosaaja.

Haluaisin nostaa esiin päivähoidon laadun takaamisen ja riittävät resurssit varhaiskasvatukseen. Kuntien vastuulle jää sotealueiden yhtenäistämisen jälkeen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäminen. Kunnat ovat nyt jo ruvenneet tinkimään lasten perusoikeuksista ja hyvinvoinnista. Liian suuret täyttöastevaatimukset ja lain tulkinnan venyttämiset vaarantavat lasten tulevaisuuden. Lainsäädännöllä tulisi varmistaa, etteivät yksittäiset kunnat voi rikkoa lasten oikeuksia, vaan lasten tulisi saada yhdenvertainen varhaiskasvatus ja koulutus asuinpaikasta riippumatta. Lasten turvattomuus ja heikentynyt koulutustaso peruskoulussa on jo havaittavissa. Liian suuri täyttöaste kuormittaa myös henkilökuntaa ja pätevän henkilökunnan saatavuutta ja pysyvyyttä ei voi taata. Jatkuva henkilökunnan vaihtuvuus on lapsille suuri rasite. Lasten ja nuorten tukeminen lapsuudessa säästää kansantaloutta tulevaisuudessa, koska esim. erityissairaanhoito päihdepuolella on hyvin kallista. Riittävän varhaiset tukitoimet säästävät rahaa. Päivähoidon joustaminen työelämän tarpeiden mukaan eli päivähoitoaikojen viikkojen ennakkoon ilmoittaminen ei toimi nykyisessä muuttuvissa työtilanteissa.

Olen huolissani toisen asteen koulutuksen laadun laskemisesta. Ammattikouluissa tulisi palata hieman taaksepäin aikaan, jolloin rautaiset ammattilaiset olivat opettamassa käytännön asioita. Lainsäädännöllä ei tulisi heikentää yritysten kilpailuasemaa muiden maiden yrityksiin nähden.

Lapsille ja nuorille ihmisarvoinen elämä.

Opettajilta ei tulisi vaatia pelkästään muodollista pedagogista pätevyyttä ja tätä kautta poistaa kultaakin arvokkaampaa ns. hiljaista tietoa opetuksesta, jota vain alan ammattilainen voi jakaa. Palkkauksen tulisi myös olla kilpailukykyinen yksityissektoriin verrattuna, että näitä ammattilaisia saataisiin opetukseen mukaan. Verkko-opetusta ei pitäisi käyttää ensisijaisena opetusmuotona, koska opettaminen perustuu vuorovaikutukseen ja ammatillisissa aineissa ns. kisällioppimiseen. On väärin siirtää perusopetusta yrityksille ilman korvausta. Ylemmillä koulutusasteilla vaatimus opettajan korkeammasta koulutuksesta koulutettavaan tutkintoon nähden pitää poistaa, koska monilla aloilla tullaan tilanteeseen, että riittävän korkeasti koulutettuja opettajia ei ole olemassa. Ajattelen asioita yritysnäkökulmasta. Palkkaverotusta tulisi laskea, koska silloin ammattiliitoilla ei olisi niin kovia palkankorotuspaineita ja kevyempi palkkaverotus kannustaisi työntekoon.

Olen aktiivinen talkoolainen koiratapahtumissa vuosittain. Talkoilen myös entisen nyrkkeilyseurani Lahden Kalevan nyrkkeilyjaoston talkoissa. Olen näytellyt harrastajateatterissa. Olen soittanut bassoa nuorena punk-bändeissä. Olen hevosohjastaja ja ravivalmentaja sekä kengittäjä. Haluan tulevaisuudessa olla vaikuttamassa isänmaatamme koskevissa asioissa. Nautin työnteosta ja asuisin ystävieni mielestä työmaalla, jos saisin luvan.

Teemat

Lasten ja nuorten hyvinvointi 50 %
Laadukkaan koulutuksen turvaaminen 30 %
Palkkaverotuksen keventäminen 20 %

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.