fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
238

Ehdokas: Tuomas Hannula

Katso ehdokkaan esittelyvideo alta:

Olen Tuomas Hannula, tammikuussa 1992 syntynyt rakennustekniikan diplomi-insinööri, rakennesuunnittelija ja tohtorikoulutettava. Teen asiat aina täysillä loppuun asti ja suurin unelmani on katteettomien lupausten poistaminen ja luottamuksen lisääminen politiikkaan.

Kaikista tärkeimmät asiat minulle ovat luottamus, oikeudenmukaisuus sekä realistinen taloudenpito. Luottamuksen voi mielestäni saada vain rehellisyydellä ja avoimuudella. Oikeudenmukaisuuden kannalta mielestäni on keskeistä, että kaikilla on samat mahdollisuudet, säännöt ovat tasapuoliset, ketään ei riistetä kohtuuttomasti, kaikki ovat saman arvoisia ja virheistä on mahdollisuus ottaa opiksi. Uskon, että suoremmalla demokratialla ja avoimuudella vallan väärinkäyttö ja omien etujen ajaminen pienenee, ihmiset saavat tietoa, josta he voivat oppia ja ymmärtää paremmin asioita, ihmisten paha olo ei pääse patoutumaan ja purkaudu myöhemmin protestikannatuksena ääriliikkeille. Lopulta eri puolueiden kannattajillakin hyvin usein päämäärät ovat todella lähellä toisiaan mutta menetelmät ja yksityiskohdat eroavat toisistaan, mutta kuitenkin harvoin vain yksi menetelmä on hyvä ja muut huonoja. En ole taloustieteen oppinut, mutta ymmärrän talouden perusteet melko hyvin ja olen perehtynyt asiaan jonkun verran. Pidän tärkeänä, että eduskunnan päätökset olisivat taloudellisesti kestäviä myös kiistämättä joskus tulevan seuraavan taantuman yli. Valtion budjetista jaettava raha on hyvin usein pois jostain toisesta kohteesta. Omassa taloudenpidossani olen erittäin nuuka. Olen aina elänyt varsin säästeliäästi ja välttänyt ostamasta mitä en tarvitse. Toivoisin myös, että tulevaisuuden päätöksenteossa katsottaisiin asioita hieman pidemmälle ja suhteutettaisiin välittömiä vaikutuksia enemmän päätösten koko elinkaaren ajalle.

Sosiaaliturvaa tulisi mielestäni kehittää oikeudenmukaisemmaksi. Jokaisen tulisi voida tulla toimeen, niin opiskelijan, yrittäjän, työttömän, työssäkäyvän, sairaan, kuin eläkeläisenkin. Toisaalta, työn tekemisestä, riskin ottamisesta sekä vastuusta tulee saada riittävä korvaus. Sosiaaliturvamenot tulevat, mitä luultavimmin, kasvamaan sosiaaliturvaa uudistettaessa, jonka vuoksi työllisyyden lisääntyminen sekä yritysten hyvä kilpailukyky ovat tärkeitä. Näiden lisäksi tarvitaan kuitenkin lisää tuloja, joiden merkitys korostuu talouden laskusuhdanteen koittaessa. Esimerkiksi yritystuet tulee käydä oikeasti läpi ja luopua tarpeettomista, ja veropohjan leventämistä tulisi tutkia muun muassa verovapaiden yhteisöjen osinkojen lähdeveron osalta. Lapset ja nuoret ovat maan tulevaisuus. Minulla on ollut onnellinen lapsuus sekä nuoruus, mutta Suomessakin liian monella on asiat huonosti. Sosiaalityössä tulee olla riittävät resurssit ja ongelmien, muun muassa syrjäytymisen ja mielenterveyden ongelmien, ehkäisyyn tulee panostaa. Nuorten syrjäytymistä ei varmasti helpota se, että joissakin ammattikouluissa tietyillä koulutusaloilla opetusta on hyvin harvassa. Tällöin nuoret voivat pudota arjesta jo koulun aikana ja työelämään pääseminen on erittäin vaikeaa. Minulle luonto on erittäin tärkeä. Sen vuoksi pidän ilmastonmuutosta erittäin vakavana ja kiireellisenä uhkana, mutta sen vuoksi tässäkin asiassa tulee pitää pää kylmänä ja pohtia ratkaisuiden vaikutukset tarkkaan. Esimerkiksi ihmisille koituvat maksut voivat pahimmassa tapauksessa kääntää kansaa ilmastonmuutoksen torjumista vastaan, autokannan nopea sähköistäminen voi lyhyellä aikavälillä lisätä päästöjä sekä luonnonvarojen kulutusta ja rakennusten energiatehokkuuden jatkuva nostaminen saattaa olla osasyynä rakennuskantamme ongelmissa. Olen asunut maaseudulla sekä kaupungissa, joten tiedän kuinka erilaisia mahdollisuuksia ja vaatimuksia eri asuinpaikoilla on. Toivon suuresti, että nämä erot otetaan huomioon ja maaseudulla pystyy asumaan jatkossakin.

Lupaukset on pidettävä tai jätettävä lupaamatta!

Ammatillinen koulutus vaatii lisää opettajia. Sosiaaliturvaa tulee uudistaa oikeudenmukaisemmaksi esimerkiksi parantamalla yrittäjien asemaa. Ympäristöstä tulee pitää huolta ja ilmastonmuutosta tulee torjua määrätietoisesti, mutta ei missään tapauksessa hätiköiden tai tiettyjen ihmisryhmien kustannuksella.

Pidän laulamisesta, olen soittanut joitain eri soittimia ja liikunnan puolelta pidän eniten juoksemisesta sekä lumilautailusta. Lapsuudenperheessäni on ollut eläimiä koko ikäni, joten olen kasvanut varsin eläinrakkaaksi. Lisäksi olen toiminut muutamia vuosia Tampereen Reserviupseerit ry:n hallituksessa.

Teemat

Oikeudenmukaisuus 40 %
Nuorten hyvinvointi 35 %
Malttia myös ympäristön suojeluun 25 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.