< Näytä kaikki ehdokkaat
115

Ehdokas: Virpi Pakarinen

Olen 49-vuotias parin vuoden takainen tulomuuttaja Kiteelle, aiemmin olen toiminut puutarha-alan yrittäjänä ja yhteistoimintahankkeiden vetäjänä Länsi-Saimaan alueella. Pohjois-Karjalaan päädyin jatkaessani opiskelua hortonomista yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2016, työskentelen ja teen väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistolla pääaineeni on ympäristöpolitiikka. Kiinnostukseni liittyvät kestävään elämään maaseutuympäristössä. Pehmeät arvot, kierrättäminen ja kiertotalous, sekä metsän ja muun luonnon antimet niin aineellisina kuin henkisinäkin rikkauksina ovat minulle tärkeitä. Puolustan laajempien trendien mukana muuntuvaa pienviljelykulttuuria ja monimuotoista metsäbiotaloutta. Haluan olla mukana Saimaan ympäristön matkailun verkostomaisessa kehittämisessä. Mielestäni Kiteen kestävä kehittäminen voi perustua luonnon ympäristön ja raaka-aineiden palvelu- ja tuotekehitystyöhön, pienyrittäjyyteen, omaleimaisiin kyläperinteisiin ja nuorta sukupolvea houkutteleviin työ- ja oppimismahdollisuuksiin. Digiteknologia tarjoaa uudenlaisia ja eri sukupolvia yhdistäviä toiminnan ja tiedonvaihdon mahdollisuuksia myös kansainvälisesti, joten hyvät verkkoyhteydet ja riittävä tekninen osaaminen tulisivat olla kaikille perusoikeus. Uudenlaisista verkostomaisen kehittämisen keinoista maaseutu voisi maantieteellisistä rajoista riippumatta ammentaa lisää elinvoimaa.

Kestävää Kiteyttämistä!

Teemat

Yhteistoimintaverkostojen vahvistaminen ja avoimuuden lisääminen. 30 %
Digitaalisen eriarvoisuuden vähentäminen. 30 %
Monimuotoisen maaseudun näkyväksi tekeminen. 40 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat