fbpx

Rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Liike Nyt ry

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sarian Antila
050 597 4787
[email protected]

 1. Rekisterin nimi

Liike Nyt ry verkkopalvelujen osallistujarekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterin käyttötarkoitus on Liike Nyt ry verkkopalvelujen osallistujarekisterin ylläpitäminen sekä yhdistyksen ja osallistujan välisen vuorovaikutuksen käyminen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen yhdistyksen verkkopalveluissa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Osallistujalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterinhoitajalle.

 1. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
• rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
• ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
• viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
• nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
• asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
• maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
• mahdolliset luvat ja suostumukset
• mahdolliset tarjonnanestotiedot
• mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

 1. Tietojen luovutus

Osallistujarekisterin tiedot ovat ainoastaan Liike Nyt ry:n käytössä, paitsi Liike Nyt ry:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Liike Nyt ry ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Liike Nyt ry:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

 1. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteutuminen

Osallistujalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Tiedot annetaan kirjallisesti tai asiakas voi tulla tutustumaan niihin erikseen sovittavalla tavalla.

 1. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteutuminen

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti ja asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsitellyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai puutteellinen tieto.

 1. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain osallistujaan tai lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla.

 1. Rekisteröidyn informointi

Rekisteriseloste on nähtävänä Liike Nyt ry:n verkkosivuilla.

 

Rekisteriselostetta päivitetty 3.10.2018 rekisterin tietosisällön osalta.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.