Rörelse.nu kort sagt

Liike Nyt – Rörelse.nu grundades våren 2018 och i november 2019 registrerades partiet. Liike Nyt – Rörelse.nu är en politisk rörelse öppen för alla, med syftet att ge medborgarna möjlighet att påverka politiska beslut. Vi reformerar politiken genom ökat samspel och en förbättrad kommunikation över de ideologiska gränserna. Vi vill skapa ett samhälle där alla har rätt att vara med och påverka och där förnuftet segrar över det onödiga. 

Liike Nyt – Rörelse.nu vill uppmuntra och ge möjlighet till en öppen och konstruktiv dialog även mellan valen. Vi utnyttjar banbrytande metoder, ny teknik och innovation i form av vårt Nätparlament (Nettiparlamentti) och mobilapplikation för att främja dialogen och informationsutbyte. En plattform där alla berörda parter är representerade och som är öppen, kostnadsfri och utan förbehåll, så ta en titt redan idag.

Vi har sex grundprinciper som är vägledande för vår verksamhet och en förutsättning för alla som är med i Liike Nyt – Rörelse.nu, är att man förbinder sig att följa dessa principer:

  1. Man skall ta hand om varandra
  2. Marknadsekonomi är ett fungerande verktyg för att utveckla vårt samhälle, så länge man använder sig av rättvisa spelregler
  3. Klimatet förändras och besluten bör göras på ett hållbart sätt utgående från miljön
  4. Entreprenörskap är det effektivaste sättet att utföra på, då man ger möjlighet och utrymme
  5. Du skall respekteras som individ
  6. Pro-Europa

Vi i Liike Nyt – Rörelse.nu vill skapa ett Finland där det är fritt fram att ta för sig och att tänka. Med andra ord skapa utrymme för individuella tankar och där människorna kan framföra sina önskemål, utan en rädsla för att bli nedtryckta, eller nedtystade genom avsiktlig konfrontation, eller politiska spel. Idag stöter vi regelbundet på gamla tankesätt, föråldrade procedurer och metoder. Vi i Liike Nyt – Rörelse.nu eftersträvar alternativa lösningar med fokus på människan och nationens bästa.

Ett friare samhälle innebär ett bättre Finland. Vi förespråkar en nation där var och en uppskattas som individ och där du har möjlighet att nå framgång oavsett bakgrund, eller utgångsläge. Det krävs initiativförmåga, inte enbart färggranna utlåtanden, eller ständigt växande konfrontation. Vårt Finland består av mindre byråkrati, enklare regler och mera aktivitet. Vi pekar ut tre viktiga aspekter med vars hjälp vi skapar en bättre fungerande nation:

  1. Små och medelstora företag är nyckeln till tillväxt och sysselsättning
  2. Strukturell korruption tillhör landets seder och bruk – det krävs en förändring
  3. Demokratin kräver en reform

Ta del i förändringsprocessen och kom med i gänget. Läs mer om oss www.liikenyt.fi.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat