Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Liike Nyt?
Liike Nyt on kaikille avoin poliittinen liike, joka uudistaa yhteiskunnallista päätöksentekoa perustamalla päätökset tutkittuun tietoon ja antamalla vaikutusvaltaa niille, joita päätökset koskevat.

Ketä Liike Nytissä on mukana?
Liike Nytin ovat perustaneet Hjallis Harkimo, Mikael Jungner, Alex Nieminen, Helene Auramo, Tuomas Enbuske, Karoliina Kähönen ja Sarian Antila.

Onko Liike Nyt puolue?
Ei. Liike Nyt on sitoutumaton poliittinen liike, jonka tavoitteena on uudistaa yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Kuka rahoittaa Liike Nytin toimintaa?
Tällä hetkellä liikkeen toimintaa rahoittavat sen perustajat.

Kuka voi liittyä ja miten?
Liike Nyt on avoin kaikille uudenlaisesta ja paremmasta päätöksenteosta kiinnostuneille. Tule mukaan, päätetään yhdessä! Mukaan pääsee tästä.

Mitkä ovat Liike Nytin tärkeimmät tavoitteet? 

Tämä on ensimmäinen kerta, kun poliittinen voima Suomessa esittelee uuden tavan tehdä asioita politiikassa. Liike Nyt tekee sen kahdesta syystä: ensinnäkin, koska se täyttää tavallisten ihmisten tarpeet. Toiseksi, koska se toteutetaan päättämällä yhdessä ihmisten kanssa.

Liike Nyt haluaa edistää demokratiaa poistamalla päätöksentekoa rampauttavat vanhat rakenteet ja saada aikaan yhteisiä päätöksiä, jotka hyödyttävät Suomea. Hyvät ideat ja uudistukset pitää toteuttaa, on niiden esittäjä kuka tahansa.

Mitä uutta Liike Nyt tuo yhteiskunnalliseen päätöksentekoon?
Nopeutta, tehokkuutta ja suoraa vaikuttamista. Luomme alustan avoimelle keskustelulle, vaikuttamiselle ja paremmalle päätöksenteolle. Tuomme asiantuntijat mukaan keskusteluun kansalaisten kanssa, jolloin asiantuntijatieto ei jää poliitikkojen muotoiltavaksi.

Mitkä ovat Liike Nytin periaatteet?
Liike Nyt on valinnut kuusi perusperiaatetta, jotka kaikki allekirjoitamme:

  1. Jokaisesta on pidettävä huolta
  2. Markkinatalous on toimiva tapa kehittää yhteiskuntaa, kunhan sen säännöt ovat reilut
  3. Ilmastonmuutos on totta, ja päätökset on tehtävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla
  4. Yrittäjyys on tehokkain tapa tehdä asioita, jos sille annetaan tilaa
  5. Eurooppamyönteisyys
  6. Yksilön arvostaminen

Onko Liike Nytillä esikuvia?
Ei suoranaisesti. Maailmalla on kuitenkin nähty jo samanlaista uudistushenkeä ja tyytymättömyyttä vanhanaikaiseen politiikkaan.

Kuka on Liike Nytin puheenjohtaja?
Hjallis Harkimo.

Keitä on tulossa mukaan Liike Nytiin?
Toivomme, että mahdollisimman moni lähtee uudistamaan päätöksentekoa. Monia asiantuntijoita yhteiskunnan eri aloilta on jo nyt sitoutunut tulemaan mukaan.

Miten kansalainen pääsee osallistumaan?
Haluamme antaa kaikille mahdollisuuden äänestää tärkeistä päätöksistä, käydä suoraa dialogia asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa ja keskustella avoimesti meitä kaikkia koskevista asioista.

Ihmiset pääsevät vaikuttamaan suoraan kansanedustajien äänestyspäätöksiin. Kansalaiset voivat ehdottaa ideoita, äänestyksiä, keskustella ja hyödyntää asiantuntemusta koko Suomen hyväksi.

Perustuslain 14 §: ssä lukee: Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.

Minkälaisista päätöksistä sivustolla pääsee äänestämään?
Liike Nytin tavoite on, että kansalaisia kuunnellaan kaikessa heitä koskevassa päätöksenteossa.

Minkälainen on Liike Nytin mainitsema teknologia poliittisessa keskustelussa?
Teknologia tarjoaa vaikutusmahdollisuuksia, joita ei vielä hyödynnetä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Poliittisen vuorovaikutusalustan rakentaminen ja keskustelun uudistaminen on iso hanke, jota Liike Nyt lähtee tekemään yhdessä ihmisten kanssa.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.