Itä-Uusimaa / Östra Nyland

Liike Nyt aluevaaliehdokkaat – Rörelse Nu:s kandidater i välfärdsområdevalet 2022

Paikallisen asukkaan asialla nyt ja aina
På den lokala invånarens ärende nu och alltid

Ehdokkat esittäytyvät – Kandidaterna presenterar sig

Rasmus Lindroos

Kunnanvaltuutettu ja paikallisyhdistyksen, eli Liike Nyt – Rörelse Nu:n Sipoon pj. sekä puoluevaltuuston jäsen. Ennen kaikkea kuitenkin perheellinen yrittäjä Sipoon Kalkkirannasta.

Tavoitteeni on kehittää uutta hyvinvointialuetta paikallisten asukkaiden ehdoilla. Mahdollistamalla palveluiden perustamisen asukkaiden tarpeita vastaaviksi ja säilyttämällä nykyiset palvelut alueilla, joissa ne koetaan jo riittäviksi.

Lopetetaan holtiton rahankäyttö ja kohdistetaan resurssit oikealla ja järkevällä tavalla.

Tavoitteena elinympäristö, jossa niin nuorten, vammaisten kuin varttuneempienkin kuntalaisten on hyvä ja turvallinen elää äidinkielestä riippumatta. Luodaan siis yhdessä ympäristö, joka mahdollistaa kaikille toimivan arjen ja pidetään hyvää huolta toisistamme.

Mikäli toivot ehdokkaaltasi määrätietoista ja kunnianhimoista tekemistä, saatan olla sinullekin hyvä vaihtoehto tulevissa vaaleissa.

SV
Rasmus Lindroos, kommunfullmäktigeledamot, lokalföreningens Liike Nyt – Rörelse Nu Sibbos ordförande och partifullmäktigemedlem. Men framför allt en familjefar och företagare från Kalkstrand i Sibbo.

Min målsättning är att anpassa och utveckla det nya välfärdsområdet på invånarnas villkor. Genom att skapa tjänster som uppfyller kommuninvånarnas behov på ett kvalitativt och effektivt sätt. Låt oss bevara tjänster på lokal nivå inom de områden där servicen fungerar.

Låt oss stoppa utvecklingen där pengar används på ett okontrollerbart sätt och låt oss fördela resurserna förnuftigare.

Min målsättning är att skapa en livsmiljö där såväl unga, funktionshindrade som äldre personer har det bra och tryggt att bo oberoende av modersmål. Låt oss tillsammans skapa ett samhälle som möjliggör en fungerande vardag för så många som möjligt och där vi tar hand om varandra på ett bra sätt.


Maria v. Flittner

Maria von Flittner äiti, puoliso, yrittäjä ja Liike Nyt puoluehallituksen jäsen. Ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettu Sipoossa sekä tarkastuslautakunnan jäsen.

”Osallistumalla voi vaikuttaa” ja siksi olen ehdolla myös aluevaaleissa.Tulevaisuudessa merkittävä osa kuntaverosta ohjataan aluehallinnolle ja aluevaltuuston tulee tehdä töitä hartiavoimin sen eteen, että rahat kohdistuvat palveluihin pitämällä hallinto mahdollisimman kevyenä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on varsin laaja ja kaikkien paikkakuntien asukkaille tulee taata yhdenvertaiset terveydenhuoltopalvelut ja pelastustoimen tulee kattaa koko alue. On kyse hyvinvointiyhteiskuntamme tärkeimmistä peruspalveluista, kaikista on pidettävä huolta.

Roy Harkimo

Roy Harkimo Liike, yrittäjä, tapahtumaohjaaja, Kunnanvaltuutettu ja kuuden lapsen isä.

Olen kunnanvaltuustossa ajamassa kunnan ja ennen kaikkea kuntalaisten etuja ja avoimemman poliittisen ilmapiirin luomiseksi.

Osallistun aluevaaleihin koska haluan että toimivat sotepalvelut ylläpidetään ja vaikeuksissa olevien palveluja parannetaan niin että ihmisillä olisi helppo päästä hoitoon. Myös heikko osaisten asemaa tulisi helpottaa niin että ihmisillä olisi varaa lääkkeisiin eikä lääkkeiden puutteen takia tarvitse käydä hoidossa ja näin heidän terveydentilansa kohentuisi.

Minua huolestuttaa myös sekä nuorten että aikauisten henkinen tila tässä muuttuvassa maailmassa. Vanhusten asema on myös lähellä sydäntäni koska äitini on 92 vuotias ja hoidamme häntä kotona ja näen tarpeet sillä saralla.

Toivon myös että nyt ei olla rakentamassa valtavaa ja kallista organisaatiota vaan rahat ohjataan terveydenhuoltoon ja luotettavaan pelastustoimintaan. Kuunellaan kentällä työskenteliviä eikä toimita kuuntelematta heidän neuvojaan sekä Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaita.

SV
Roy Harkimo, företagare, evenemang regissör, kommunalfullmäktigeledamot och 6 barns far.

Är som kommunalfullmäktigeledamot för att förbättra kommunen och kämpa för kommuninvånarnas bästa och för en öppnare politisk atmosfär.

Deltar I Östra Nylands välfärdområdesval så att våra fungerande sotetjänster fortsätter och de tjänster som inte fungerar förbättras så att människorna skall ha det lätt att komma till vård. Vi skall också förbättra deras ställning som inte har råd att köpa mediciner så att de inte därför söker vård utan deras hälsa förbättras. Jag är också orolig för den mentala hälsan såväl hos de unga som bland den äldre befolkningen.

Åldringarnas situation är jag bekant med för jag har en 92 årig mamma som vi sköter inom familjen.

Jag hoppas att vi inte håller på att bygga en väldigt dyr organisation utan att pengarna går till hälsovården och räddninstjänsterna, där det verkliga behovet finns. Vi måste lyssna på dem som jobbar på fältet och invånarna i Östra- Nylands välfärdsområde då besluten görs.

Peter Forsström

Peter Forsström. Kunnossapitotyöntekijä. Sipoon kunnan varavaltuutettu.

Harrastuksiin kuuluu mm. pool biljardia.

Olen ehdokas siksi että haluan edistää Itä-Uudenmaan asukkaiden mahdollisuus saada tasapuolisesti apua niin terveyshuollossa kun pelastus puolella.

Peter Forsström. Underhållsarbetare. Sibbo kommuns fullmäktiges suppleant.

Till hobby hörs bla. pool biljard.

Som kandidat vill jag arbeta för befolkningen i Östra Nyland och vår möjlighet att få jämställd hjälp inom sjukvården och räddningsverket.

Ritva Wallen

Olen Ritva Wallen sipoon saaristosta Norrkullalandetista. Naimisissa, kaksikielinen kahden aikuisen pojan äiti. Ammatiltani olen lastenhoitaja mutta työskentelen sekatyö “henkilönä”. Olen mukana saaristovaltuuskunnan toiminnassa. Rahat pitää jakaa niin että jokaisella on turvallinen olo asuinpaikasta tai äidinkielestä riippumatta, apua pitää saada. 60 vuotta tulee täyteen tammikuussa, joten elämän kokemusta on kertynyt, lasten, nuorten, vanhusten ja kehitysvammaisten parista.

Mikael Grön

Olen Mikael Grön Loviisasta. Toimin prosesioperatorina kilpilahdessa.
Olen syntynyt ja asunut loviisassa koko ikäni. On erittäin tärkeätä että meillä on loviisassa ja hyvinvointialueemme kunnissa hyvä ja toimiva terveys-, sosiaali- ja pelastustoimen palvelu jotta kuntalaiset saavat tulevaisuudessa hyvää ja laadukasta palvelua.

Rahat käytettävä järkevästi ihmisten hyvinvointiin ei raskaisiin hallintokuluihin.

Minä ja kaikki Liike nyt ehdokkaat haluamme olla mukana varmistamassa että rahat käytetään järkevästi työikäisten, nuorten ja vanhusten hyvinvointi palveluihin.

Olli Kykkänen

Olen Olli Kykkänen Porvoosta. Yrittäjä tapahtuma-alalla sekä muusikko.
Olen myös kahden jo aikuisen lapsen isä. Porvoossa olemme kokeneet hyvän ja toimivan terveydenhuollon välttämättömyyden. Olen ehdolla aluevaaleissa varmistaakseni, että terveydenhuolto toimii hyvin myös kaikissa hyvinvointialueemme kunnissa.

Rahat eivät saa mennä hallintokuluihin, vaan ne pitää kohdentaa suurilta osin itse terveydenhuollon resursseihin. Lapsista, vanhuksista sekä työikäisistä, siis kaikista kuntalaisista on pystyttävä jatkossakin pitämään parasta mahdollista huolta kaikissa olosuhteissa.

Minusta saat edustajan, joka on luonteeltaan huumorintajuinen, utelias sekä asioihin perusteellisesti paneutuva. Siihen mihin ryhdyn, vien sen loppuun asti kunnialla.

Ulla Vuorinen

Olen Ulla Vuorinen eläkkeellä oleva sairaanhoitaja Porvoosta.

Tein pitkän työuran Porvoon sairaalassa, eri sairaanhoito tehtävien parissa. Toimien mm. vs. osastonhoitajana. Katsoisin tietäväni oman alani tehtävistä ja niiden toiminnasta.

Olen rakkailleni kahden aikuisen lapsen äiti ja lastenlapsille “mumska”.
Harrastan luontokuvausta ja kuntoilua eri muodossa.
Tavoitteeni aluevaaleissa on, että ihmiset saavat tarvittavaa palvelua, oikeaan aikaan.

Vanhusten palvelut ovat turvattava, sekä nuorten ja lasten arkea on tuettava vaalialueemme kunnissa.

Rahojen käyttäminen on suunnattava oikeisiin kohteisiin.
Haluan auttaa saaden tuloksia aikaan, toimimalla yhdessä toisten kanssa.

Erkki Tuovinen

Olen Erkki Tuovinen ja asun ja vaikutan Porvoossa. Kyläyhteisöt ja haja-asutusalueet ovat lähellä sydäntäni, itsekin asun pohjoisessa Porvoossa Vanhamoision kylässä. Minusta tärkeintä on pitää palvelut lähellä pientä ihmistä ja yhteisöä, ei suurissa hallintokeskuksissa.

Työurani on ollut monimuotoista, mistä johtuen näkemystä ja osaamista on muodostunut eri tehtäväkenttien osalta. Prosessioperaattorina 17 vuotta, satamaoperaattorina 10v vuotta ja viimeiset kymmenen vuotta kiinteistönvälityksen parissa myyjänä ja asiakaspalvelijana. Tämä on antanut laajan näkemyksen eri työelämän sektoreista ja laajentanut elämänkatsomusta.

Perheeni muodostuu vaimostani, kahdesta aikuisesta tyttärestä, kolmesta lapsen lapsesta ja kahdesta kivasta karvakuonosta, jotka liikuttavat minua kolme kertaa päivässä ja saavat hyvän mielen aikaan.

Uusi sote-uudistus on haastava ja mittapuiltaan todella suuri hanke, joten on tärkeää viedä se kunnialla ja järjellä maaliin. Rahoitus tähän hankkeeseen on varmaan vielä suuri epämääräisyys, joten tämän takia on ykkösjuttu, että raha kohdentuu sitä tarvitseville, ei turhan hallinnollisen byrokratian tekemiseen. Tässä haluan vaikutta ja ajaa tätä asiaa eteenpäin!

Sandra Riipi

Sandra Riipi

Äiti, sairaanhoitaja ja hoitotieteen maisteriopiskelija.

Opiskelen tällä hetkellä hoitotiedettä ja tarkoitus olisi tulevaisuudessa toimia hoitoalan opettajana. Olen koulutukseltani lähihoitaja ja sairaanhoitaja. Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus hoitoalalta ja olen toiminut hoitajana niin kunnallisella kuin yksityisellä puolella eri toimipisteissä ja tehtävissä. Koen että kokemuksestani hoitoalalla olisi tehtävässä hyötyä.

Olen ehdolla aluevaaleissa siksi että haluan edistää Itä-Uudenmaan asukkaiden mahdollisuutta saada hyvää ja laadukasta hoitoa oikeaan aikaan. Hoitoon pääsy pitäisi olla helppoa ja sujuvaa, digitaalisia palveluja tulisi kehittää ja ottaa käyttöön. Yksityiset palveluntuottajat on otettava huomioon resurssina, julkinen puoli ei pysty yksin hoitamaan kaikkia kansalaisia järkevässä ajassa ja kustannustehokkaasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla tulisi parantaa työn houkuttavuutta, työhyvinvointia, työn organisointia ja palkkauksen tasoa, jos hoitajapulalle halutaan ratkaisu.

Sandra Riipi

Mamma, sjukskötare och magisterstuderande inom vårdvetenskap. 

Jag studerar för tillfället till magister inom vårdvetenskapens didaktik och planerar att arbeta i framtiden som vårdlärare. Jag har studerat tidigare till närvårdare och sjukskötare. Jag har mer än tio års erfarenhet inom vårdbranschen och har arbetat som vårdare inom både kommunala och privata sektorn i olika uppgifter. Jag känner att min erfarenhet från vårdbranschen skulle vara till nytta i denna uppgift.

Jag ställer upp i välfärdsområdesvalet för att jag vill främja möjligheten för invånarna i Östra Nyland att få en god vård med hög kvalitet i rätt tid. Vården skall vara lättillgänglig och smidig, digitala tjänster borde utvecklas och tas i bruk. Privata tjänsteleverantörer måste betraktas som en resurs, enbart den offentliga sidan klarar inte av att ta hand om alla medborgare i vettig tid och kostnadseffektivt. Inom social- och hälsovårdssektorn bör arbetets attraktionskraft, arbetstrivsel, organisering av arbete och lönenivån förbättras om man skall hitta en lösning på vårdarbristen.

Mvh Sandra Riipi

Joonas Rajaniemi

On pyrittävä ylläpitämään laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti ympäri Itä-Uusimaata. Riski on, että palvelut karkaavat naapurikuntaan.

Nimeni on Joonas Rajaniemi. Ikää minulla on 25 vuotta, joten nyt on hyvä mahdollisuus valita ehdokas, joka katsoo tulevaisuuteen nykyhetkeä unohtamatta. Olen kotoisin Keravalta ja asun nyt toista vuotta Sipoon Nikkilässä. Työskentelen tällä hetkellä kuorma-autonkuljettajana pääkaupunkiseudulla. Harrastuksiini kuuluvat kuntosali, lenkkeily ja frisbeegolf.

Politiikka on ollut aina lähellä sydäntäni ja nyt olen päättänyt lähteä ensimmäistä kertaa ehdolle. Tahdon olla jatkossa mukana vaikuttamassa siihen, että raha käytetään vastuullisesti ja pidetään palvelut ihmisten tavoitettavissa!

SV

I framtiden måste ansträngningar göras för att upprätthålla högkvalitativa tjänster kostnadseffektivt runt östra Nyland. Risken är att tjänsterna kommer att flytta till en angränsande kommun.

Jag heter Joonas Rajaniemi och jag är 25 år gammal. Nu finns det en god chans att välja en kandidat som ser framåt utan att glömma nuet. Jag kommer från Kervo och jag har bott nu två år i Sibbo Nickby. Jag arbetar för närvarande som lastbilschaufför i huvudstadsregionen. Mina hobbyer inkluderar gym, jogging och frisbeegolf.

Politiken har alltid stått mig varmt om hjärtat och nu har jag bestämt mig ansöka som kandidat i välfärdsområde valet för första gången. Jag vill vara delaktig i framtiden för att göra skillnad i hur pengarna används på ett ansvarsfullt sätt och hålla tjänsterna tillgängliga för människor!

Johanna Knoop

Olen porvoolainen kolmen tytön ja kahden löytökissan äiti, naimisissa baijerilais-sveitsiläisen miehen kanssa.

Terveys on minulle arvoista kaikkein tärkein, sitten tulee rakkaus ja raha. Mummoni ohje, ja sittemmin hänen pitkään sairastetun alzheimerin taudin jälkeen poisnukuttuaan, äitini muistutti minua läpi elämäni, että kun köyhyys tulee ovesta, niin rakkaus lentää ikkunasta.  Raha ei tosin tuo rakkautta mutta helpottaa kyllä elämää. Olen myös erittäin kiireinen myyntipäällikö Viessmannilla, ja työni vie valtavan ajan aikaa elämästäni. Silloin kun en ole töissä, vietän aikaa rakkaan perheeni kanssa, pari kertaa viikossa tanssin vatsatanssia, joka pitää mieleni virkeänä ja niveleni kunnossa.

Minulle ovat niin vanhukset, lapset ja nuoret niin kuin aikusetkin ihmiset tärkeitä. Näissä vaaleissa äänestetään tärkeimmistä peruspalveluistamme ja lupaan ajaa kaikkien ihmisten hyvinvointia fiksusti, vastuuntuntoisesti ilman, että rahamme käytetään kaiken maailman hallintokuluihin. Valtion uudistuksissa tehdään yleensä se virhe, että unohdetaan palvelujen käyttäjät ja maksajat, ja uudistus tehdään aina hallinto edellä. Kaikki kustannukset avoimeksi, mihin meidän veronmaksajien rahat käytetään! Yritetään saada tästä paras mahdollinen hoitojärjestelmä meille kaikille kuntalaisille!

Risto Nykänen

Olen Risto Nykänen Sipoosta ja olen ehdolla aluevaaleissa siksi, että haluan olla mukana varmistamassa Sipoon ja hyvinvointialueemme laadukkaiden terveyspalvelujen säilymisen. Lähden edustajaksesi samalla meiningillä  kuin hoidan työni yrityksessäni, laatu ratkaisee, eikä  mitään jätetä puolitiehen.

Kaarina Kaskinen

Yrittäjä eläkkeellä nyt Itä-Uudellamaalla kauniin Loviisan maaseutumaisemissa

– asetun ehdolle koska vain osallistumalla voi vaikuttaa näihin uusiin tehtäviin ja lähipalveluihin jotka tulevat vaikuttamaan meidän jokaisen arkeemme

– tämän hyvinvointialueemme uudet  palvelujärjestelyt ovat tärkeät meille kaikille kuntalaisille, myös haja-asutusalueilla

–  vaikuta ja äänestä, kiitos!

Conny Viento

Conny Viento, Olen Liike Nyt nuorisojärjestyksen hallituksen jäsen ja merellä työskentelevä perheenisä Olen kasvanut Loviisan Isnäsissä sekä asunut Sipoon Nikkilässä ja nyt Porvoon Hinthaarassa. 

Haluan että tulevissa valtuustoissa kuullaan palveluita käyttävien kansalaisten ja ammattilaisten mielipiteitä sekä varmistaa että tehdään kestäviä faktaperusteisia päätöksiä jotka antavat tukea heille jotka työtä tekevät.

Olen lähtenyt ehdolle koska monet lähipiirissäni olevat ihmiset jotka työskentelevät hyvinvointialalla eivät olleet kiinnostuneita politiikasta, joten päätin itse lähtemään parantamaan asioita.

Terveydenhuoltoon pääsy on varmistettava joka paikkakunnalla molemmilla kielillä.

SV
Jag vill att i kommande välfärdsområden hörs både de som använder tjänsterna, och professionella åsikter, och se till att det görs hållbara beslut som baserar sig på fakta och ger mera resurser till de som gör arbetet istället för att skapa mera byråkrati.

Jag har vallt att kandidera för att flera som jag känner inom hälsovårdsbranschen inte är intresserade av politik så jag beslutade att göra det själv.

Tillgängligheten till hälsovård skall försäkras på alla orter och på båda inhemska språken.

Mirka Lindfors

Ruotsinpyhtään Ruukissa asun, naimisissa, 3 jo aikuista lasta, Merkonomiksi valmistuin 1993 ja siitä yksinyrittäjänä  vuoteen 2000, jonka jälkeen varastotyöntekijänä /trukkikuskina muutaman vuoden ja 2004 sitten sairaanhoitajakouluun, josta valmistuin 2007, sairaanhoitajana olen ollut erikoissairaanhoidon osastoilla aina lastenosastoa myöten, josta kotisairaanhoidon kautta tänne terveyskeskuksen kiireellisen hoidon vastaanotolle.

Lisäksi sivutyönä teen sivutoimista palokuntatyötä harrastuspohjalta. Hoitotyön eri erikoisosaamisia mulla on myös ajan mittaan suoritettu mm. haavahoidon asiantuntija koulutus sekä lääkkeitä määräävän sairaanhoitajan erikoistumistutkinto,Kotona 6 koiraa vie myös oman osuutensa mun vapaa ajasta. 

Maria Thelen

Olen Naimisissa oleva 2 aikuisen lapsen äiti. Toiminnanjohtaja Kondis rf joka auttaa Huumeidenkäyttäjien läheisiä. Perustimme sen 2016. Olen myös kokemusasiantuntijana läheisille Sipoon teveyskeskuksessa ja olen myös yrittäjä joka tekee ehkäisevää päihdetyötä. Äidinkieli on ruotsi.

Olen asunut melkein koko ikäni Sipoon Västerskogissa. Päätin lähteä mukaan näihin aluevaaleihin koska olen ollut tosi tyytyväinen Sipoon terveyskeskuksen palveluihin. Kun lapset olivat pieniä ja myös sen jälkeen ei ole tarvinnut käyttää muita palveluita kuin meidän oman kunnan terveyspalveluita. Toivon että voisin vaikuttaa siihen että nämä palvelut säilyy yhtä hyvinä ja puuttuu siihen mihin pitää puuttua.

Halusin Liike Nytin riveihin koska haluan kuunnella kuntalaisten mielipiteitä.

Mårten Ullberg

Olen naimisissa oleva kahden aikuisen lapsen isä. Varavaltuutettu Sipoon valtuustossa ja kiinnostunut yhteiskunta asioista. Olen myös jäsen Sipoon koulutusjaostossa.

Minulle tärkeätä on että jokainen kunta huolehtii omista vanhuksistaan, niiden omalla äidinkielellään. Kotihoitoa niin kauan kun vanhus pystyy asumaan kotonaan.

Nuorten hyvinvointi myös tärkeätä ja tämän asian trendi valitettavasti mennyt huonompaan suuntaan. Tarvitaan tekoja eikä vaan sananhälinää.

SV
Gift och två fullvuxna barns pappa. Reserv i Sibbos kommunfullmäktige och brinnande intresse för samhällsfrågor. Jag är också medlem i Sibbos Utbildningssektion.

För mig är det viktigt att varje kommun tar hand om sina egna åldringar, på deras eget modersmål. Hemvård så länge åldringen kan bo i sitt eget hem.

Ungdomarnas välmående viktigt och trenden I dessa tider pekar tyvärr mot deras sämre välmående. Vi behöver gärningar och inte bara ord.

Janica Bergström

Janica Bergström – kätilö, yrittäjä, puoliso ja kahden lapsen äiti. 

Olen ehdolla aluevaaleissa koska uusiin aluevaltuustoihin tarvitaan laaja-alaista osaamista ja kokemusta päätöksen teosta. Omaan kokemusta yli 20 vuoden ajalta, niin kunnalliselta kuin yksityiseltä puolelta sekä olen toiminut yrittäjänä sekä työnantajana viimeiset vuodet.

Palveluihin pitää päästä oikeaan aikaan ja palvelut tulee olla asiakaslähtöiset. Meidän tulee parantaa mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta sekä tukea nuoria tulevaisuutta ajatellen. Koen tärkeänä osana hyvinvointialueen toimintaa, oikean resurssoinnin ylläpitämisen sekä turvaamisen, jonka avulla voidaan kehittää sote-henkilöstön työhyvinvointia ja työnkannusteita. Tämä on myös edellytys kustannustehokkaan toiminnan ylläpitämiseksi.

Asun Sipoossa ja haluan olla mukana vaikuttamassa siihen, että meillä kuntalaisilla on tulevaisuudessa oikein resursoidut, laadukkaat terveys-, sosiaali- ja pelastustoimen palveluita, jotka palvelevat meitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Sv

Janica Bergström-  Barnmorska, företagare, sambo och mor till två barn.

Jag ställer upp i Östra Nylands välfärdsområdesval, eftsom det behövs beslutsfattare med rätt kompetens och erfarenhet inom området. Jag har över 20 års erfarenhet inom vårdbranschen, både från den kommunala samt privata sidan.

De senaste åren har jag fungerat som företagare samt arbetsgivare inom vårdbranschen. 

Tjänsterna skall nås i rätt tid och tjänsterna skall vara kundorienterade. Vi måste förbättra tillgången till mental- och missbrukarvård och stöda våra ungdomar med tanke på framtiden. En viktig aspekt i utvecklingen inom det nya välfärdsområdet är att stöda SOTE-personalens trivsel och välmående, samt upprätthålla rätta resurser på fältet. På så sätt kan vi även uppnå en kostnadseffektiv verksamhet.  Jag bor i Sibbo, var jag vill vara med och påverka, att våra social-, hälso- och räddningsverkstjänster främjar oss på bästa möjliga sätt i framtiden.

Sebastian Fabricius

Sebastian Fabricius, luonnossa viihtyvä lähihoitaja. Naimisissa, kahden aikuisen lapsen isä ja sairaanhoitajaopiskelija.

Jokaisella kuntalaisella on oikeus toimivaan ja ammattitaitoisen henkilökunnan tarjoamaan terveydenhuoltoon. Haluan erityisesti myös nostaa esille tasavertaisen ja laadukkaan, yksilöä arvostavan hoidon tärkeyden. Jokaisen tulee saada asianmukaista hoitoa mikä mahdollistaa hyvän elämän. 

Yhdessä, avoimesti keskustellen pystymme vaikuttamaan. 

SV
Sebastian Fabricius, närvårdare som trivs i naturen. Gift, far till två vuxna barn och sjukskötarstuderande.

Varje kommuninvånare har rätt till hälsovård som är väl fungerande och erbjuds av en yrkeskunnig personal. Jag vill speciellt lyfta fram hur viktigt det är att få jämlik, högklassig vård där individen respekteras. Var och en ska få sakenlig vård som möjliggör ett gott liv. 

Tillsammans, genom öppen dialog kan vi påverka. 

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat