Visio & Missio

Liikkeen visio

Liikkeen Suomessa on vapautta, luovuutta ja tekemistä

Liike Nyt on kansanliike. Se rakentaa Suomea, jossa kuuluu järjen ääni. Tämä tarkoittaa sitä, että entistä useampi haluaa ja pääsee osallistumaan päätöksenteon eri vaiheisiin. Se tapahtuu lisäämällä vuorovaikutusta ja tekemällä päätöksenteosta merkittävästi nykyistä avoimempaa.

Liike Nyt rakentaa Suomea, jossa on ajattelun vapautta. Se tarkoittaa, että ihmiset uskaltavat toivoa mitä haluavat – ilman pelkoa siitä, että heidät vaiennetaan tahallisen vastakkainasettelun ja poliittisen pelin vuoksi. Nyt politiikasta on tullut kupla, jossa vain vanhat ajatus- ja toimintamallit kelpaavat. Liike Nyt haluaa puhkaista tämän kuplan ja löytää parhaita ratkaisuja, joilla ajaa Suomen yleistä etua.

Vapaampi Suomi on upeampi. Siihen tarvitsemme luovuutta. Ihminen rakastaa rutiineja. Juuri siksi niistä kannattaa pyristellä irti.

Liike Nyt haluaa Suomen, jossa yksilöt ovat vapaita elämään omina itsenään ja heillä on mahdollisuus menestyä lähtökohdista ja taustasta huolimatta. Siihen tarvitsemme oma-aloitteisuutta. Sitä, että ottaa itse tehdäkseen eikä vain kärjekkäästi kerro mitä muut tekevät väärin. Liikkeen Suomessa on vähemmän byrokratiaa ja enemmän tekemistä.

Liikkeen missio

Miten vapaampi Suomi tehdään?

1. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat talouden vetureita

Liike Nyt haluaa tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä, koska niihin uudet työpaikat nykymaailmassa syntyvät. Ne ovat talouden vetureita.

Tarvitsemme enemmän investointeja ja niiden myötä työpaikkoja. Tämä onnistuu, jos yrityksen tulosta verotetaan vasta investointien jälkeen. Myös paikallinen sopiminen tukee yritysten mahdollisuutta investoida ja luoda uusia työpaikkoja.

Liike Nyt ajaa konkurssilainsäädännön uudistamista niin, että yrittäjän uusi alku on mahdollinen. Myös ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen porrastus ja paremmat työllistymispalvelut auttavat löytämään työntekijät uusiin työpaikkoihin.

Työ on myös yrittäjyyttä. Mitä vapaampi yrittämisen, työnteon ja niiden eri muotojen ympäristö on, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on luoda yhdessä mielekkäämpää tulevaisuutta.

Liikkeen Suomessa vapaus tulee vastuun kanssa. Kaikilla tulee olla mahdollisuus menestyä. Epäonnistumisen hetkellä on voitava nousta takaisin jaloille ja yrittää uudestaan.

2. Rakenteellinen korruptio on maan tapa – se pitää muuttaa

Liike ajaa radikaalia avoimuutta päätöksentekoon. Sen avulla on mahdollista suunnata tervehdyttävä valo Suomen hämärään kabinettipolitiikkaan. 

Maan tapa ja hyvä veli ja sisko -verkostot ovat suomalainen korruption muoto. Nämä konkretisoituvat ay-liikkeen sijoitustuottojen verovapaudessa, poliitikkojen palkkiopalleista vähittäistavarakaupan edustajistossa, Veikkauksen tukien jakamisessa puolueita lähellä oleville järjestöille ja poliittisissa virkanimityksissä. Perinteiset puolueet ovat tämän systeemin rakentaneet ja ne hyötyvät siitä. Siksi ne eivät pysty muuttamaan järjestelmää.

Korruptio estää kasvua ja vääristää markkinoita antamalla epäoikeudenmukaisen markkina-aseman tietyille yrityksille. Se myös rapauttaa kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan ja päättäjiin. Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston laatima kansallinen korruptionvastainen suunnitelma tulisi laittaa käytäntöön ja sitä varten on löydettävä tarvittavat resurssit.

3. Demokratian uudistaminen

Liike haluaa olla alusta, joka helpottaa kansalaisten osallistumista päätöksentekoon. Liike on kehittänyt työkalukseen Nettiparlamentin. Se on verkkoympäristö, jossa voi käydä keskusteluja ja äänestää yhteisistä asioista – myös vaalien välillä. Politiikan tulee 2000-luvulla olla avointa ja selkeää. Haluamme tuoda päätöksentekoon ratkaisukeskeisen toimintatavan. Tätä tavoitetta palvelee teknologian kehitys.

Samalla asiantuntijoiden rooli poliittisessa prosessissa on tärkeä. Keskustelua tulee käydä tosiasioihin perustuen. Maan edun kannalta tulisi valita paras vaihtoehto, oli se sitten vasemmalta, oikealta tai keskeltä. Liikkeen politiikkaa eivät ohjaa vanhat ideologiat tai poliittinen peli. Liike ei tee eturyhmäpolitiikkaa – emme ole esimerkiksi tiettyjen yritysten puolella, vaan haluamme luoda reilun ympäristön liiketoiminnalle. Se on paras pohja myös tasapuoliselle ja avoimelle demokratialle sekä ihmisten omalle yritteliäisyydelle.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat